Menu

De moderne rijles

In de moderne rijles wordt steeds meer de nadruk gelegd op leermethoden, waarbij de leerling zelf actief betrokken wordt bij zijn leerproces. Een voorbeeld hiervan is de ‘situatie bevraging’. Na een willekeurige verkeerssituatie krijgt de leerling de opdracht ergens te stoppen. Als er gestopt is worden er enkele vragen gesteld over de verkeerssituatie omtrent de veiligheid, doorstroming, milieu en mobiliteit.

Uit vele wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat leerlingen door een actievere manier van leren meer informatie kunnen verwerken en informatie langer kunnen onthouden. Bovendien vinden veel leerlingen leermethoden, waarbij ze actief bij een rijles betrokken worden, prettiger dan de instructielessen welke vroeger veel gegeven werden.

Rijcoach

Door deze wijziging in het lesgeven is de rol van de rij-instructeur veranderd. De moderne rij-instructeur zegt in zijn rijlessen veel minder voor, maar laat de leerling zelf nadenken. De term rij-instructeur kunnen we dus eigenlijk beter vervangen door de term rijcoach.

De moderne rijcoach is in zijn rijlessen veel meer coachend bezig, waardoor leerlingen zelfstandig oplossingen voor problemen leren ontdekken. Om de verkeersveiligheid te vergroten is het van groot belang dat het niveau van beginnende bestuurders verhoogd wordt. Door de leerling meer zelfstandig te laten werken in de rijles wordt de leerling zelfstandiger in het verkeer en worden gevaren tijdens het autorijden veel bewuster ingeschat.

Werkvormen

Naast rijlessen waarbij de rij-instructeur lesgeeft aan zijn leerlingen, zijn er ook andere werkvormen om het niveau van leerlingen voor het rij-examen te verhogen. Te denken valt aan leerzame huiswerkopdrachten, extra oefeningen op het vlak van gevaarherkenning en praktische oefeningen die leerlingen kunnen doen als ze meerijden bij ouders of vrienden. Uiteraard zullen de rijlessen altijd centraal staan in de rijopleiding.

Volg een proefles

Meld je aan voor een proefles en zet de eerste stap naar het behalen van jouw rijbewijs. Deze proefles is gratis als je kiest voor een rijpakket. Schrijf je direct online in.

Proefles